SQL Server

Việc phục hồi database với tên khác là khá đơn giản, bạn chỉ cần chạy lệnh RESTORE DATABASE với tên database mới cần đặt. Còn để lưu Data file và Log file vào thư mục khác, bạn thêm tùy chọn MOVE khi chạy lệnh RESTORE DATABASE.

SQL Server

Các bản sao lưu là một trong những nguy cơ lớn nhất gây rò rỉ dữ liệu. SQL Server giúp bạn khắc phục nguy cơ này bằng cách đặt mật khẩu cho bản sao lưu. Để đặt mật khẩu, bạn thêm tùy chọn MEDIAPASSWORD khi chạy lệnh BACKUP DATABASE/LOG.

SQL Server

Nếu thể thể lưu trữ Log file ở ổ đĩa khác với Data file, bạn nên tiến hành việc này. Thao tác di dời Log file sang thư mục khác khá đơn giản. Bạn chỉ cần detach database, di chuyển Log file rồi attach lại.

MySQL

Hướng dẫn sử dụng công cụ cron để tự động sao lưu database MySQL trong Linux. Cron tự động thực thi đoạn lệnh mysqldump để sao lưu các database vào thời điểm xác định trong ngày.

Exchange Server

Để phục hồi một Mailbox, bạn dạo Recovery Database và phục hồi dữ liệu vào database này từ các file .EDB, .LOG sao lưu trước đó. Sau đó dùng lệnh Restore-Mailbox để khôi phục dữ liệu một Mailbox.