Làm cách nào sao lưu System State vào ổ C (khi Windows...

Làm cách nào sao lưu System State vào ổ C (khi Windows không có ổ đĩa nào khác ngoài ổ C)?

Tình huống

Bạn sử dụng Windows Server Backup (Windows 2008 / 2012) để sao lưu dữ liệu Sysem State. Trong trường hợp server chỉ có 1 ổ đĩa duy nhất là ổ C (và vì lý do nào đó bạn không thể phân chia ổ C này thành các ổ đĩa khác, cũng không thể gắn thêm đĩa cứng hay thiết bị lưu trữ gắn ngoài vào server), bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất là sao lưu vào ổ C này. Nhưng trớ trêu, Windows không cho phép bạn thực hiện điều này. Khi chạy Windows Server Backup bằng giao diện GUI, lỗi sau sẽ xuất hiện ở bước Specify Destination Type:

Nếu bạn dùng Command-line với lệnh wbadmin start systemstatebackup backuptarget:C:, lỗi sẽ như bên dưới:

Trong Windows Server 2008:

ERROR – The location for backup is a critical volume.

Trong Windows Server 2008 R2:

ERROR – The backup storage location is invalid. You cannot use a volume that is included in the backup as a storage location.

Nguyên nhân

Lỗi gây ra do Windows Server Backup không cho phép sao lưu dữ liệu System State vào Critical Volume (Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2). Critical Volume được định nghĩa là volume chứa các dữ liệu sau:

  • Thư mục cài đặt Windows (%windir%)
  • Registry
  • Ntds.dit và các file log
  • Thư mục SYSVOL

Cách khắc phục

Mặc định, Windows không cho phép sao lưu System State vào Critical Volume. Nhưng bạn có thể chỉnh sửa Registry để cho phép điều này. Bạn thay đổi Registry như sau:

  • Trong Registry, tìm đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wbengine. Tạo key có tên SystemStateBackup
  • Trong key SystemStateBackup, tạo value DWORD (32-bit) có tên AllowSSBtoAnyVolume. Thay đổi giá trị của value này từ 0 thành 1

Sau khi thay đổi Registry như trên, bạn có thể sao lưu System State vào ổ C (chính xác là vào bất kỳ ổ nào trong server, kể cả ổ Critical Volume).

Trong giao diện GUI của Windows Server Backup, bạn có thể chọn ổ C:

Với giao diện Command-line, lệnh wbadmin start systemstatebackup backuptarget:C: thực thi thành công.