Featured

Featured

MySQL

Đoạn Shell script giúp bạn sao lưu các database MySQL trong Linux. Script sử dụng lệnh mysqldump và gzip để sao lưu và nén mỗi database thành file .gz giúp bạn thuận tiện lưu trữ ở nơi an toàn.

Decrypt Tool for Ransomware

Bài viết chia sẻ những công cụ giúp bạn giải mã dữ liệu bị mã hóa bởi các ransomware: CoinVault, Bitcryptor, CryptXXX, AutoLocky, HydraCrypt, UmbreCrypt, PETYA, Tesla,...

SQL Server

Lưu trữ Data file và Log file trên những đĩa cứng khác nhau giúp SQL Server tăng hiệu năng truy xuất; đồng thời tăng khả năng phục hồi khi sự cố mất dữ liệu xảy ra.