Hot Articles

Hot Articles

Decrypt Tool for Ransomware

Bài viết chia sẻ những công cụ giúp bạn giải mã dữ liệu bị mã hóa bởi các ransomware: CoinVault, Bitcryptor, CryptXXX, AutoLocky, HydraCrypt, UmbreCrypt, PETYA, Tesla,...

SQL Server

Lưu trữ Data file và Log file trên những đĩa cứng khác nhau giúp SQL Server tăng hiệu năng truy xuất; đồng thời tăng khả năng phục hồi khi sự cố mất dữ liệu xảy ra.

Ransomware

Ngăn chặn là cách xử lý tốt nhất với virus nói chung và ransomware nói riêng. Cách ngăn chặn tốt nhất là sao lưu dữ liệu và lưu trữ offsite thường xuyên. Đồng thời phải đào tạo end-user cách ngăn chặn khả năng xâm hại của ransomware.

MDaemon

Cùng Exchange Server, MDaemon là phần mềm Mail Server được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam. Bài viết hướng dẫn bạn các bước tiến hành sao lưu và phục hồi dữ liệu một Mailbox hoặc phục hồi toàn bộ Mail Server MDaemon.

SQL Server

Tail-Log là phần Transaction Log phát sinh kể từ lần sao lưu Transaction Log gần nhất đến hiện tại. Khi sử dụng bản sao lưu Tail-Log kết hợp cùng bản sao lưu Full và Transaction Log trước đó, bạn có thể phục hồi database về thời điểm ngay trước khi sự cố xảy ra.