Ransomware

Ransomware

Ransomware

Công cụ Trend Micro Ransomware Screen Unlocker Tool giúp bạn giành lại quyền truy cập khi máy tính bị lock bởi ransomware. Công cụ hỗ trợ cả tình huống ransomware ngăn truy cập chế độ Safe mode.

Decrypt Tool for Ransomware

Bài viết chia sẻ những công cụ giúp bạn giải mã dữ liệu bị mã hóa bởi các ransomware: CoinVault, Bitcryptor, CryptXXX, AutoLocky, HydraCrypt, UmbreCrypt, PETYA, Tesla,...

Phần mềm Anti-ransomware

Các ransomware hoạt động theo cơ chế đặc trưng nên nó có thể qua mặt nhiều phần mềm Anti-virus thông thường. Do đó, bạn nên dùng thêm phần mềm Anti-ransomware chuyên dụng giúp phát hiện và ngăn chặn ransomware.

Ransomware

Website ID Ransomware có thể giúp bạn nhận diện loại ransomware đã phá hoại máy tính bạn. Cho đến 04/2016, ID Ransomware có thể nhận diện 67 ransomware. Trong đó có nhiều ransomware hoành tại dữ dội tại Việt Nam như: CTB-Locker, TeslaCrypt, CoinVault,...

Ransomware

Không hẳn là tuyệt vọng khi máy tính nhiễm ransomware. Một số công cụ Decryptor Tool có thể giúp bạn có hy vọng giải mã được dữ liệu. 10 bước trình bày trong bài viết giúp bạn biết cần làm gì khi dữ liệu bị mã hóa bởi ransomware.