Ransomware

Ransomware

Ransomware

Ngăn chặn là cách xử lý tốt nhất với virus nói chung và ransomware nói riêng. Cách ngăn chặn tốt nhất là sao lưu dữ liệu và lưu trữ offsite thường xuyên. Đồng thời phải đào tạo end-user cách ngăn chặn khả năng xâm hại của ransomware.

Ransomware

Hầu hết các ransomware đều yêu cầu bạn trả tiền chuộc bằng Bitcoin. Số tiền chuộc thường dao động 100-300 USD. Nhưng sẽ tăng lên gấp đôi nếu bạn vi phạm deadline (48-72 giờ).

Ransomware

Nếu bị mã hóa dữ liệu bởi ransomware CryptoWall, điều may mắn là ransomware này cho phép bạn giải mã miễn phí 1 file (dung lượng < 500 KB). Bài viết hướng dẫn bạn các bước thực hiện thao tác này.