Outlook

Outlook

Outlook

Trong Outlook, tất cả dữ liệu Email, Contact, Cadendar, Task đều được lưu trữ trong Outlook Data File (.PST). Bạn chỉ cần sao lưu file .PST này là có thể bảo vệ tất cả dữ liệu quan trọng trong Outlook.

Outlook

Khi phải cấu hình lại Outlook hoặc file .PST bị lỗi, bạn cần tiến hành khôi phục lại file .PST từ bản sao lưu trước đó. Bài viết hướng dẫn bạn các bước tiến hành thao tác này,

Outlook

Để di dời file .PST, bạn chỉ cần tắt Outlook và sao chép file sang thư mục khác. Khi mở lại, Outlook sẽ báo lỗi và mở hộp thoại để bạn chỉ định đường dẫn mới của file .PST.

Outlook

Outlook là ứng dụng quản lý email được sử dụng phổ biến nhất. Bài viết cung cấp một số hỏi/đáp quan trọng giúp bạn sử dụng Outlook huận tiện và hiệu quả hơn.