SQL Server

SQL Server

SQL Server

Khi database SQL Server, nếu bạn phục hồi các bản sao lưu không liên tiếp nhau thì thao tác sẽ bị lỗi. Để biết được thứ tự phục hồi, bạn cần xem giá trị Log Sequence Number chứa trong các bản sao lưu.

SQL Server

Các bản sao lưu là một trong những nguy cơ lớn nhất gây rò rỉ dữ liệu. SQL Server giúp bạn khắc phục nguy cơ này bằng cách đặt mật khẩu cho bản sao lưu. Để đặt mật khẩu, bạn thêm tùy chọn MEDIAPASSWORD khi chạy lệnh BACKUP DATABASE/LOG.

SQL Server

Việc phục hồi database với tên khác là khá đơn giản, bạn chỉ cần chạy lệnh RESTORE DATABASE với tên database mới cần đặt. Còn để lưu Data file và Log file vào thư mục khác, bạn thêm tùy chọn MOVE khi chạy lệnh RESTORE DATABASE.

SQL Server

Khi phục hồi SQL Server bằng lệnh RESTORE DATABASE (hoặc RESTORE LOG), tùy tình huống mà bạn sử dụng tùy chọn RECOVERY, NORECOVERY hoặc STANDBY. RECOVERY là tùy chọn mặc định khi bạn không xác định rõ.

SQL Server

Lưu trữ Data file và Log file trên những đĩa cứng khác nhau giúp SQL Server tăng hiệu năng truy xuất; đồng thời tăng khả năng phục hồi khi sự cố mất dữ liệu xảy ra.