SQL Server

SQL Server

SQL Server

Nếu thể thể lưu trữ Log file ở ổ đĩa khác với Data file, bạn nên tiến hành việc này. Thao tác di dời Log file sang thư mục khác khá đơn giản. Bạn chỉ cần detach database, di chuyển Log file rồi attach lại.

SQL Server

Lỗi "The database [Database_Name] cannot be opened because it is version 706. This server supports version 661 and earlier..." xuất hiện khi bạn attach một database được tạo ra bởi SQL Server version cao vào SQL Server version thấp hơn.

SQL Server

Lệnh RESTORE VERIFYONLY giúp bạn kiểm tra bản sao lưu Database hoặc Transaction Log mà không cần tiến hành phục hồi dữ liệu thật sự. Đây là lệnh hữu ích giúp bạn có thể định kỳ tiến hành testing để kiểm tra bản sao lưu có bị lỗi hay không.

SQL Server

Tail-Log là phần Transaction Log phát sinh kể từ lần sao lưu Transaction Log gần nhất đến hiện tại. Khi sử dụng bản sao lưu Tail-Log kết hợp cùng bản sao lưu Full và Transaction Log trước đó, bạn có thể phục hồi database về thời điểm ngay trước khi sự cố xảy ra.

SQL Server

Trước khi tiến hành phục hồi bản sao lưu Transaction Log bằng lệnh RESTORE LOG, bạn cần phục hồi bản sao lưu Full (và các bản sao lưu Differential, Transaction Log liên tiếp sau đó).