VMware/Hyper-V

VMware/Hyper-V

Microsoft Hyper-V

Trong Hyper-V, các Integration Services giúp máy host và máy guest (VM) có thể liên lạc với nhau nhằm giúp bạn dễ dàng thực hiện một số thao tác quản lý VM như: Shutdown VM, Đồng bộ System Time, Tạo Volume Shadow Copy, Sao chép dữ liệu,...