Outlook FAQ

Outlook FAQ

1. Kích thước tối đa của file .PST là bao nhiêu GB?

 • Outlook 2000/2002: Kích thước tối đa là 2GB (dữ liệu được lưu theo format ANSI).
 • Outlook 2003/2007: Kích thước tối đa là 20GB (dữ liệu được lưu theo format UNICODE).
 • Outlook 2010/2013: Kích thước tối đa là 50GB (dữ liệu được lưu theo format UNICODE).

2. Vị trí file .PST nằm ở thư mục nào?

Đường dẫn thư mục chứa file Outlook khác nhau tùy phiên bản Outlook và HĐH Windows. Bạn xem bảng bên dưới để biết đường dẫn mặc định của thư mục chứa file .PST:

Phiên bản Outlook HĐH Windows Đường dẫn thư mục chứa file .PST
Outlook 2003/2007 Windows XP C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\
Outlook 2003/2007 Windows Vista/7/8 C:\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\
Outlook 2010 Windows XP C:\Documents and Settings\%username%\My Documents\Outlook Files\
Outlook 2010/2013 Windows Vista/7/8 C:\Users\%username%\Documents\Outlook Files\

Bạn cũng có thể xem đường dẫn file .PST ở mục Data Files của chức năng Account Settings. Trong tab Data Files, bạn tìm đến email cần xem ở mục Name/Location, double-click để bật hộp thoại Outlook Data File và xem đường dẫn ở mục Filename, hoặc click vào mục Open File Location để mở thư mục chứa file .PST.

Thao tác mở hộp thoại Account Settings khác nhau tùy theo phiên bản Outlook:

 • Outlook 2003/2007: Trong Outlook, vào Tools > Account Settings
 • Outlook 2010: Trong Outlook, vào File > Info > Account Settings

Sao lưu email trong Outlook - Xem vị trí file .PST

Lưu ý: Đường dẫn trên có thể khác nếu trong quá trình cấu hình Outlook trước đây, bạn lưu file .PST ở một thư mục khác.

3. Làm sao xem dung lượng các folder trong file .PST?

Outlook lưu tất cả dữ liệu các Folder, Email, Contact, Cadendar, Task,… trong file .PST nên từ Windows bạn không thể biết được dung lượng cụ thể của từng folder. Để xem thông tin này, bạn truy cập Data File Properties của email để xem:

 1. Trong Outlook, chọn file .PST, right-click rồi chọn Data Files Properties…
  Outlook - Xem kích thước các folder trong file .PST - Bước 1
 2. Trong hộp thoại Properties, click Folder Size.
  Outlook - Xem kích thước các folder trong file .PST - Bước 2
 3. Kích thước chi tiết của từng folder được thể hiện rõ trong hộp thoại Folder Size.
  Outlook - Xem kích thước các folder trong file .PST - Bước 3