Decrypt Tool for Ransomware

Bài viết chia sẻ những công cụ giúp bạn giải mã dữ liệu bị mã hóa bởi các ransomware: CoinVault, Bitcryptor, CryptXXX, AutoLocky, HydraCrypt, UmbreCrypt, PETYA, Tesla,...

SQL Server

Các bản sao lưu là một trong những nguy cơ lớn nhất gây rò rỉ dữ liệu. SQL Server giúp bạn khắc phục nguy cơ này bằng cách đặt mật khẩu cho bản sao lưu. Để đặt mật khẩu, bạn thêm tùy chọn MEDIAPASSWORD khi chạy lệnh BACKUP DATABASE/LOG.

SQL Server

Việc phục hồi database với tên khác là khá đơn giản, bạn chỉ cần chạy lệnh RESTORE DATABASE với tên database mới cần đặt. Còn để lưu Data file và Log file vào thư mục khác, bạn thêm tùy chọn MOVE khi chạy lệnh RESTORE DATABASE.

SQL Server

Khi phục hồi SQL Server bằng lệnh RESTORE DATABASE (hoặc RESTORE LOG), tùy tình huống mà bạn sử dụng tùy chọn RECOVERY, NORECOVERY hoặc STANDBY. RECOVERY là tùy chọn mặc định khi bạn không xác định rõ.

Phần mềm Anti-ransomware

Các ransomware hoạt động theo cơ chế đặc trưng nên nó có thể qua mặt nhiều phần mềm Anti-virus thông thường. Do đó, bạn nên dùng thêm phần mềm Anti-ransomware chuyên dụng giúp phát hiện và ngăn chặn ransomware.