SQL Server

Lưu trữ Data file và Log file trên những đĩa cứng khác nhau giúp SQL Server tăng hiệu năng truy xuất; đồng thời tăng khả năng phục hồi khi sự cố mất dữ liệu xảy ra.

Ransomware

Website ID Ransomware có thể giúp bạn nhận diện loại ransomware đã phá hoại máy tính bạn. Cho đến 04/2016, ID Ransomware có thể nhận diện 67 ransomware. Trong đó có nhiều ransomware hoành tại dữ dội tại Việt Nam như: CTB-Locker, TeslaCrypt, CoinVault,...

Ransomware

Không hẳn là tuyệt vọng khi máy tính nhiễm ransomware. Một số công cụ Decryptor Tool có thể giúp bạn có hy vọng giải mã được dữ liệu. 10 bước trình bày trong bài viết giúp bạn biết cần làm gì khi dữ liệu bị mã hóa bởi ransomware.

Ransomware

Ngăn chặn là cách xử lý tốt nhất với virus nói chung và ransomware nói riêng. Cách ngăn chặn tốt nhất là sao lưu dữ liệu và lưu trữ offsite thường xuyên. Đồng thời phải đào tạo end-user cách ngăn chặn khả năng xâm hại của ransomware.

Microsoft Hyper-V

Trong Hyper-V, các Integration Services giúp máy host và máy guest (VM) có thể liên lạc với nhau nhằm giúp bạn dễ dàng thực hiện một số thao tác quản lý VM như: Shutdown VM, Đồng bộ System Time, Tạo Volume Shadow Copy, Sao chép dữ liệu,...