SQL Server

Nếu thể thể lưu trữ Log file ở ổ đĩa khác với Data file, bạn nên tiến hành việc này. Thao tác di dời Log file sang thư mục khác khá đơn giản. Bạn chỉ cần detach database, di chuyển Log file rồi attach lại.

Oracle

Nếu có nhiều Control File (cấu hình multiplexed) và chỉ 1 Control File bị lỗi, bạn chỉ việc copy-paste từ Control File không lỗi rồi khởi động lại Database. Nếu tất cả Control File đều bị lỗi, bạn phải phục hồi từ bản backup và tiến hành quá trình Recovery.

Oracle

Nếu không thể sao lưu bằng RMAN, bạn vẫn có thể tiến hành Hot-backup bằng cách chuyển database vào Backup Mode và sử dụng chức năng COPY của HĐH để sao lưu các Data file. Yêu cầu bắt buộc là database phải hoạt động ở Archivelog Mode.

MySQL

Binary log chứa các record ghi nhận tất cả thao tác cập nhật dữ liệu vào database. Do đó, khi sử dụng các bản sao lưu Binary log để phục hồi, bạn có thể thực thi lại các thao tác cập nhật để khôi phục database trở về thời điểm trước đó (Point-in-Time Recovery).

Ransomware

Hầu hết các ransomware đều yêu cầu bạn trả tiền chuộc bằng Bitcoin. Số tiền chuộc thường dao động 100-300 USD. Nhưng sẽ tăng lên gấp đôi nếu bạn vi phạm deadline (48-72 giờ).