Thunderbird

Thunderbird lưu trữ tất cả dữ liệu Email, Address Book hay Settings của tài khoản trong một thư mục gọi là Profile. Do đó, sao lưu thư mục Profile này giúp bạn sao lưu toàn bộ dữ liệu Thunderbird.

Outlook

Để di dời file .PST, bạn chỉ cần tắt Outlook và sao chép file sang thư mục khác. Khi mở lại, Outlook sẽ báo lỗi và mở hộp thoại để bạn chỉ định đường dẫn mới của file .PST.

Outlook

Outlook là ứng dụng quản lý email được sử dụng phổ biến nhất. Bài viết cung cấp một số hỏi/đáp quan trọng giúp bạn sử dụng Outlook huận tiện và hiệu quả hơn.

SQL Server

Trong SQL Server, Transaction Log rất quan trọng nhưng ít được quan tâm. Bài viết giúp bạn nắm rõ cấu trúc và cách quản lý Transaction Log nhằm đảm bảo tính an toàn và khả năng phục hồi.

Active Directory

Bài viết hướng dẫn các bước phục hồi Active Directory bằng công cụ Windows Server Backup có sẵn trong Windows Server 2012. Để phục hồi Active Directory, bạn cần phục hồi dữ liệu System State và dữ liệu DNS Server.